struna tražilica

image shadow

uparivač

uređaj za prevođenje tekuće u parnu fazu

kemija

uparivač s padajućim filmom

aparatura u kojoj se tekuća smjesa uparuje u neprekinutome tankom padajućem filmu pod sniženim tlakom

kemija

uređaj za određivanje tališta

laboratorijski uređaj s različitim oblicima i načinima zagrijavanja u koji se umeće kapilara za talište napunjena ispitnim uzorkom

kemija

uređaji za miješanje

laboratorijski uređaji kojima se izravno ili neizravno miješaju homogene i heterogene smjese uz zagrijavanje ili bez zagrijavanja

kemija

uvijanje

deformacijska vibracija pri kojoj se atomi koji zatvaraju kut kreću u suprotnome smjeru izvan ravnine

kemija

uvodna cijev

tanka staklena cijev kojom se u aparaturu uvodi para ili plin

kemija

uvodna kapilara

tanka staklena cijev s dugim kapilarnim suženjem kojom se u aparaturu za vakuumsku destilaciju uvodi zrak ili inertni plin

kemija

uvođenje zaštitne skupine

kemijska reakcija kojom se zaštitna skupina veže na odabranu funkcijsku skupinu u određenoj organskoj molekuli

kemija