struna tražilica

image shadow

reakcijsko središte

atom u molekuli na kojemu se stvara ili puca kemijska veza u kemijskoj reakciji

kemija

reaktant u suvišku

reaktant koji preostaje nakon što se u kemijskoj reakciji jedan od preostalih reaktanata potroši

kemija

realni plin

plin u kojemu se međusobne interakcije između čestica plina i obujam molekula plina ne mogu zanemariti

kemija

rebrasta savitljiva cijev

savitljiva cijev kojoj su stijenke poprečno rebraste i kojom se pretežito plinoviti fluidi prenose s jednoga mjesta na drugo

kemija

red reakcije

zbroj potencija u izrazu koji povezuje brzinu reakcije s koncentracijama sudionika u toj reakciji

kemija

refluks

kondenzirani ili djelomično kondenzirani destilat frakcijske destilacije koji se vraća u kolonu za frakcioniranje

kemija

refluksiranje

postupak prevođenja tekućine u paru te vraćanja kondeziranih para na mjesto zagrijavanja

kemija

rekonekcija

misaoni postupak stvaranja određene kemijske veze u retrosintezi

kemija

rektifikacija

tehnološka operacija za razdvajanje kapljevitih smjesa u frakcije na osnovi razlike hlapljivosti njihovih sastojaka sustavnim ponavljanjem djelomičnoga isparivanja i kondenzacije u izravnome kontaktu protustruja kapljevitih i parnih faza tih smjesa

kemija

relativni aktivitet

fizikalna veličina kojom se izražava stanje sastojaka u realnoj smjesi

kemija