struna tražilica

image shadow

oksidacijski broj

cijeli broj kojim se označuje oksidacijsko stanje

kemija

oksonij

hidratizirani vodikov ion

kemija

oktadekan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava osamnaest ugljikovih atoma

kemija

oktadekanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz oktadekana

kemija

oktadekanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz oktadekana

kemija

oktaedarski koordinacijski poliedar

koordinacijski poliedar u kojemu se ligantni atomi nalaze u kutovima oktaedra

kemija

oktan

ravnolančani alkan čija molekula sadržava osam ugljikovih atoma

kemija

oktanska dikiselina

zasićena ravnolančana dikarboksilna kiselina izvedena iz oktana

kemija

oktanska kiselina

zasićena ravnolančana monokarboksilna kiselina izvedena iz oktana

kemija

omjer razdjeljenja

omjer ukupne analitičke koncentracije otopljenje tvari u ekstraktu bez obzira na kemijski oblik i ukupne analitičke koncentracije u drugoj fazi

kemija