struna tražilica

image shadow

membransko filtriranje

tlačno filtriranje u kojemu je filtarski medij membrana

kemija

mesil

skupina izvedena iz metansulfonske kiseline sustavnoga imena metansulfonil

kemija

meta-ksilen

aromatski spoj molekulske formule m-C6H4(CH3)2, sustavnoga imena 1,3-dimetilbenzen

kemija

metakrilati

soli i esteri metakrilne kiseline

kemija

metakrilna kiselina

nezasićena karboksilna kiselina sustavnoga imena 2-metilprop-2-enolna kiselina

kemija

metalni prsten s pričvrsnim vijkom

metalni laboratorijski pribor načinjen od prstena s kratkom radijalnom šipkom koja završava pričvrsnim vijkom

kemija

metalni prsten sa šipkom

metalni laboratorijski pribor načinjen od prstena i radijalne šipke

kemija

metalni stalak

stalak na koji se pričvršćuje laboratorijska metalna i staklena oprema

kemija

metan

alkan čija molekula sadržava jedan ugljikov atom

kemija

metanol

primarni alkohol s jednim ugljikovim atomom molekulske formule CH3OH

kemija