struna tražilica

image shadow

Langmuirova adsorpcijska izoterma

empirijska jednadžba koja opisuje ovisnost površinske koncentracije adsorbirane tvari o množinskoj koncentraciji tvari u otopini ili o parcijalnome tlaku u plinskoj smjesi, a temeljena je na Langmuirovu adsorpcijskome modelu

kemija

laser

izvor ultraljubičastoga, vidljivoga ili infracrvenoga elektromagnetskog zračenja koji stimuliranom emisijom daje koherentno monokromatsko zračenje visokoga intenziteta

kemija

latentna toplina

energija izmijenjena kao toplina pri procesu koji se događa pri stalnoj temperaturi

kemija

ledena kupelj

laboratorijska posuda s usitnjenim ledom ili smjesom vode i usitnjenoga leda

kemija

levulinati

soli i esteri levulinske kiseline

kemija

levulinska kiselina

okso-karboksilna kiselina sustavnoga imena 4-oksopentanska kiselina

kemija

lijevak

laboratorijsko stakleno posuđe kojemu je namjena precizno ulijevanje, filtriranje, odjeljivanje ili dokapavanje

kemija

lijevak za filtriranje

laboratorijsko stakleno ili porculansko posuđe koje se upotrebljava za odjeljivanje čvrstih i tekućih sastojaka iz heterogenih smjesa

kemija

lijevak za filtriranje bez vrata

stakleni lijevak za filtriranje koji nema izlazni vrat ili je vrat jako kratak i koji se s naboranim filtarskim papirom upotrebljava za vruće filtriranje

kemija

lijevak za filtriranje s vratom

stakleni konusni lijevak za filtriranje čvrsto-tekućih heterogenih smjesa pod normalnim tlakom

kemija