struna tražilica

image shadow

izbušeni čep

čep s najmanje jednom rupom i obrađen nožem iz kompleta za bušenje čepova

kemija

izmjenjivač topline

uređaj koji omogućuje prijelaz topline s jednoga medija na drugi i može biti izveden tako da su mediji u izravnome ili neizravnome dodiru

kemija

izmjenjivač topline cijev u plaštu

izmjenjivač topline sastavljen od snopa cijevi kroz koje struji jedan medij i plašta oko snopa cijevi kroz koji struji drugi medij

kemija

izobutan

razgranati alkan čija molekula sadržava četiri ugljikova atoma sustavnoga imena metil-propan

kemija

izobuten

kemijski spoj sustavnoga imena 2-metilpropen

kemija

izobutilni alkohol

primarni alkohol s četirima ugljikovim atomima molekulske formule C4H10O, sustavnoga imena 2-metilpropan-1-ol

kemija

izoelektrična točka koloidnih čestica

stanje u kojemu je elektrokinetički potencijal koloidne čestice jednak nuli

kemija

izoftalati

soli i esteri izoftalne kiseline

kemija

izoftalna kiselina

kemijski spoj sustavnoga imena benzen-1,3-dikarboksilna kiselina

kemija

izokratno eluiranje

eluiranje u tekućinskoj kromatografiji pri kojemu je tijekom ispiranja zadržanoga sastojka sastav pokretne faze stalan

kemija