struna tražilica

image shadow

hidrogenarsenat

anion arsenske kiseline nastao disocijacijom u drugome stupnju

kemija

hidrogenarsenati

soli arsenske kiseline sustavnoga imena hidrogentetraoksoarsenati(2‒)

kemija

hidrogenfosfat

anion fosforne kiseline nastao disocijacijom u drugome stupnju

kemija

hidrogenfosfati

soli fosforne kiseline sustavnoga imena hidrogentetraoksofosfati(2‒)

kemija

hidrogenkarbonat

anion ugljične kiseline nastao disocijacijom u prvome stupnju

kemija

hidrogenkarbonati

soli ugljične kiseline sustavnoga imena hidrogentrioksokarbonati(1‒)

kemija

hidrogenoliza

kemijska reakcija pri kojoj se veze ugljik-ugljik ili ugljik-heteroatom cijepaju djelovanjem vodika u prisutnosti metalnoga katalizatora

kemija

hidrogensulfat

anion sumporne kiseline nastao disocijacijom u prvome stupnju

kemija

hidrogensulfati

soli sumporne kiseline sustavnoga imena hidrogentetraoksosulfati(1‒)

kemija

hidrogensulfit

anion sumporaste kiseline nastao disocijacijom u prvome stupnju

kemija