struna tražilica

image shadow

penicilin proširenoga spektra

penicilin koji je uz uobičajen antibakterijski spektar djelotvoran i protiv gram-negativnih organizama

temeljne medicinske znanosti

penicilin V

penicilin otporan na djelovanje želučane kiseline koji se upotrebljava za liječenje manjih infekcija oralnom primjenom

temeljne medicinske znanosti

penicilini

antimikrobni lijekovi koji pripadaju beta-laktamskim spojevima koji dijele kemijska svojstva, mehanizam djelovanja, farmakološka i imunološka obilježja s cefalosporinima, monobaktamima, karbapenemima i inhibitorima beta-laktamaza

temeljne medicinske znanosti

peniciloinska kiselina

kiselina koja nema antibakterijsku aktivnost, a nastaje hidrolizom beta-laktamskoga prstena koju prouzročuju bakterijske beta-laktamaze

temeljne medicinske znanosti

peptid povezan s kalcitoninskim genom

peptid u štitnjači, središnjemu i perifernome živčanom sustavu, srčano-žilnome sustavu, probavnome sustavu i u mokraćno-spolnome sustavu koji je snažan vazodilatator

temeljne medicinske znanosti

periartikularna primjena

primjena lijeka injekcijom u području oko zgloba

temeljne medicinske znanosti

periferni krvožilni otpor

otpor koji stijenka krvnih žila sustavnoga krvotoka pruža protjecanju krvi

perineuralna primjena

primjena lijeka injekcijom u neposrednoj okolini jednoga živca ili više njih

temeljne medicinske znanosti

periodično izvješće o neškodljivosti lijeka

sveobuhvatna i kritička analiza omjera koristi i rizika primjene lijeka koja se predaje u određenim vremenskim razmacima nakon dobivanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet radi praćenja sigurnosti lijeka

temeljne medicinske znanosti

periostalna primjena

primjena lijeka na ili oko kosti

temeljne medicinske znanosti