struna tražilica

image shadow

oksimetazolin

lijek koji djeluje kao izravni agonist alfa-receptora, a upotrebljava se lokalno kao dekongestiv nosne sluznice

temeljne medicinske znanosti

omjer koristi i rizika lijeka

procjena pozitivnih terapijskih učinaka lijeka s obzirom na rizike povezane s primjenom lijeka

temeljne medicinske znanosti

omjer troška i učinkovitosti

omjer ukupnoga troška zdravstvene intervencije i zdravstvenoga ishoda

temeljne medicinske znanosti

omjer vjerojatnosti izloženosti

vjerojatnost određenoga ishoda u dvjema skupina koje se međusobno uspoređuju

temeljne medicinske znanosti

oparak

vodena iscrpina droga za unutarnju i vanjsku primjenu koja je dobivena prelijevanjem biljne droge ključalom vodom

temeljne medicinske znanosti

opijum

sasušeni mliječni sok nezrelih glavica bijeloga maka iz kojega se dobivaju alkaloidi

temeljne medicinske znanosti

opioid

tvar koja se veže na određene receptore, a ima učinak sličan morfinu

temeljne medicinske znanosti

opioidni analgetik

analgetik koji svoje učinke ostvaruje preko opioidnih receptora u središnjemu živčanom sustavu, a upotrebljava se za liječenje jakih bolova

temeljne medicinske znanosti

opioidni antitusik

antitusik koji svoje učinke ostvaruje s pomoću opioidnih receptora u središnjemu živčanom sustavu

temeljne medicinske znanosti

opioidni receptor

receptor spregnut s G-bjelančevinom koji čine vezno mjesto opioida

temeljne medicinske znanosti