struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

neizravni inhibitor trombina

antikoagulans koji se veže za antitrombin te ubrzava njegovo djelovanje i do 1000 puta

temeljne medicinske znanosti

neizravni kolinomimetik

kolinomimetik koji produljuje djelovanje endogenoga acetilkolina inhibicijom njegove razgradnje

temeljne medicinske znanosti

neizravni simpatomimetik

simpatomimetik koji utječe na otpuštanje endogenih katekolamina

temeljne medicinske znanosti

nekirurška profilaksa

primjena antimikrobnih lijekova radi prevencije infekcija koje mogu nastati pri izvođenju zahvata izvan kirurgije

temeljne medicinske znanosti

nenukleozidni inhibitor reverzne transkriptaze

antiretrovirusni lijek koji se izravno veže za reverznu transkriptazu HIV-a 1 i prouzročuju alosteričku inhibiciju DNK-polimeraze koja je ovisna o RNK-u i DNK-u

temeljne medicinske znanosti

neočekivana nuspojava

nuspojava čija narav, težina ili ishod nisu u skladu s navedenim u odobrenome sažetku opisa svojstava lijeka ili u uputi za ispitivača za lijekove koji su u kliničkim istraživanjima

temeljne medicinske znanosti

neodobrena uporaba lijeka

uporaba lijeka u indikacijima koje nisu navedene u sažetku opisa svojstava lijeka koji je odobrilo nadležno regulativno tijelo

temeljne medicinske znanosti

neopravdana uporaba antibiotika

uporaba antibiotika bez postojanja medicinske indikacije

temeljne medicinske znanosti

neposredni učinak

učinak lijeka koji je izravno i vremenski povezan s koncentracijom lijeka u krvnoj plazmi

temeljne medicinske znanosti

nesanica

trajna poteškoća u spavanju koja ometa dnevne funkcije organizma

temeljne medicinske znanosti