struna tražilica

image shadow

metildopa

lijek za liječenje visokoga krvnog tlaka koji djeluje smanjenjem perifernoga otpora s varijabilnim sniženjem srčane frekvencije i minutnoga volumena

temeljne medicinske znanosti

metilfenidat

neizravni simpatomimetik koji stimulira središnji živčani sustav, a djelotvoran je u liječenju poremećaja pažnje s hiperaktivnošću

temeljne medicinske znanosti

metilna skupina

strukturna jedinica mnogih organskih spojeva sastavljena od triju vodikovih atoma vezanih za ugljikov atom

temeljne medicinske znanosti

metilparaben

konzervans koji se upotrebljava u farmaceutskim pripravcima za oralnu i lokalnu primjenu te u kozmetici

temeljne medicinske znanosti

metiltransferaza

transferaza koja katalizira prijenos metilne skupine s jedne molekule na drugu

temeljne medicinske znanosti

metoksamin

izravni agonist alfa1-receptora koji prouzročuje dugotrajni porast krvnoga tlaka zbog vazokonstrikcije

temeljne medicinske znanosti

metoprolol

lijek za snižavanje visokoga krvnog tlaka koji djeluje selektivnim blokiranjem beta1-receptora, a podliježe ekstenzivnomu metabolizmu prije nego što se izluči

temeljne medicinske znanosti

metronidazol

nitroimidazolni lijek protiv protozoa koji ima i snažan antibakterijski učinak protiv anae­roba

temeljne medicinske znanosti

mi-opioidni receptor

opioidni receptor kojim se postižu natkralježačka i moždinska analgezija, depresija disanja, usporenje peristaltike, modulacija izlučivanja hormona i neurotransmitera

temeljne medicinske znanosti

midazolam

benzodiazepin koji se upotrebljava za preanestezijsku medikaciju i kao pomoćno sredstvo tijekom kirurških zahvata koji se izvode pod lokalnom anestezijom

temeljne medicinske znanosti