struna tražilica

image shadow

kataplazma

polukruti pripravak koji se sastoji od hidrofilne baze otporne na vrućinu u kojoj su raspršene tekuće ili krute aktivne čestice, a prije primjene na koži maže se u debelome sloju na podlogu i zagrijava

temeljne medicinske znanosti

katatonija

stanje obilježeno psihomotoričkim poremećajima koji se očituju izostankom odgovora na vanjske podražaje, nepokretnošću i potištenošću ili prekomjernom nesvrhovitom pokretnošću, uznemirenošću, pa i agresivnošću

temeljne medicinske znanosti

katekol-O-metiltransferaza

enzim u crijevima i jetri koji inaktivira katekolamine

temeljne medicinske znanosti

katekolamin

derivat tirozina koji nastaje u živčanome sustavu i u srži nadbubrežnih žlijezda te djeluje kao neurotransmiter ili hormon

temeljne medicinske znanosti

kemijski antagonist

lijek koji se upotrebljava za pobijanje učinka drugoga lijeka svojim kemijskim svojstvima

temeljne medicinske znanosti

ketamin

intravenski anestetik s analgetičkim svojstvima koji prouzročuje disocijativnu anesteziju

temeljne medicinske znanosti

ketolid

polusintetički makrolid s 14 ugljikovih atoma u prstenu

temeljne medicinske znanosti

kirurška profilaksa

primjena antimikrobnih lijekova radi prevencije infekcija koje mogu nastati pri izvođenju kirurških zahvata

temeljne medicinske znanosti

klaritromicin

antimikrobni lijek iz skupine makrolida dobiven od eritromicina dodatkom metilne skupine

temeljne medicinske znanosti

klastogeneza

genotoksičnost koju prati promjena u strukturi kromosoma

temeljne medicinske znanosti