struna tražilica

image shadow

beta3-receptor

beta-receptor koji se nalazi na postsinapsnim izvršnim stanicama masnoga tkiva i srca, a vezanjem agonista na njega dolazi do stimulacije adenil-ciklaze i povišenja koncentracije cikličkoga adenozin-monofosfata

temeljne medicinske znanosti

betanekol

ester koji djeluje kao agonist muskarinskih receptora s neznatnim učinkom na nikotinske receptore, a upotrebljava se za liječenje postoperacijskoga ileusa i retenciju urina

temeljne medicinske znanosti

biljni čaj

kruti pripravak koji se sastoji od jedne ljekovite biljke ili više njih, a pripravlja se kao uvarak, infuzija ili macerat za oralnu primjenu

temeljne medicinske znanosti

bioaktivacija

skup enzimskih pretvorba u organizmu kojima se ksenobiotici prevode u metabolite, koji imaju terapijska, toksična ili kancerogena svojstva

bioekvivalencija lijekova

podudarnost dvaju lijekova koji sadržavaju iste djelatne tvari u jednakoj količini i u jednakome obliku te čija je bioraspoloživost nakon primjene u jednakoj molarnoj dozi slična do te mjere da su njihova djelotvornost i sigurnost jednake

temeljne medicinske znanosti

biološki lijek

lijek čija se djelatna tvar proizvodi ili izlučuje iz biološkoga izvora

temeljne medicinske znanosti

bioraspoloživost

omjer koncentracije lijeka koji nepromijenjen dospijeva u krvotok nakon primjene bilo kojim putem i koncentracije lijeka u krvi nakon intravenske primjene

temeljne medicinske znanosti

bioslični lijek

biološki lijek za koji je dokazana sličnost s odobrenim izvornim biološkim lijekom s obzirom na kakvoću, biološku aktivnost, sigurnost primjene i djelotvornost

temeljne medicinske znanosti

biotehnološki lijek

biološki lijek dobiven postupcima koji uključuju uporabu živih sustava ili organizama i moderne tehnologije

biotransformacija

kemijska promjena lijeka tijekom prolaska kroz organizam

temeljne medicinske znanosti