struna tražilica

image shadow

alfa1-selektivni agonist

lijek koji djeluje na alfa1-receptore i dovodi do porasta krvnoga tlaka zbog vazokonstrikcije većine krvnih žila

temeljne medicinske znanosti

alfa2-receptor

adrenergični receptor koji se nalazi na presinapsnim adrenergičnim završetcima, trombocitima, masnim stanicama i glatkim mišićima, a vezanjem agonista na njega dolazi do inhibicije adenil-ciklaze i sniženja koncentracije cikličkoga adenozin-monofosfata

temeljne medicinske znanosti

alfa2-selektivni agonist

lijek koji djeluje na alfa2-receptore, a na druge receptore ili nema učinka ili je taj učinak slab te snizuje krvni tlak djelovanjem na središnji živčani sustav

temeljne medicinske znanosti

alkohol

brzodjelujući antiseptik ili dezinficijens koji denaturacijom bjelančevina ubija vegetativne oblike bakterija, mnoge gljivice te inaktivira lipofilne viruse

temeljne medicinske znanosti

alosterički aktivator

lijek koji povećava djelovanje agonista ili njegov afinitet za vezivanja djelujući na drugo vezno mjesto na receptoru

temeljne medicinske znanosti

alosterički inhibitor

lijek koji smanjuje djelovanje agonista ili njegov afinitet vezivanja djelujući na drugo vezno mjesto na receptoru

temeljne medicinske znanosti

alternativna hipoteza

tvrdnja kojom se označuje cilj studije

temeljne medicinske znanosti

amandman plana ispitivanja

pisani opis promjena plana istraživanja

temeljne medicinske znanosti

Amanita muscaria

gljiva koja sadržava muskarin, druge alkaloide i antimuskarinske tvari, a unosom u tijelo prouzročuje trovanje gljivama

temeljne medicinske znanosti

amantadin

antivirusni lijek građen kao triciklički amin koji se upotrebljava za liječenje infekcija virusom gripe A

temeljne medicinske znanosti