struna tražilica

image shadow

operativni nadzor

ovlast delegirana zapovjedniku kojom je ovlašten usmjeravati dodijeljene snage kako bi mogao ostvariti specifičnu misiju, dodijeliti zadaće koje su obično ograničene prema funkciji, vremenu ili lokaciji te razmjestiti postrojbe i zadržati ili dodijeliti taktički nadzor nad njima

sigurnosne i obrambene znanosti

operativni plan

plan jedne operacije ili niza povezanih operacija koje će se provoditi istodobno ili u nizu

sigurnosne i obrambene znanosti

operativno umijeće

uporaba snaga u postizanju strategijskih i/ili operativnih ciljeva kroz oblikovanje, organizaciju, integraciju i provedbu strategija, kampanja, glavnih operacija i bitki

sigurnosne i obrambene znanosti

operativno zapovijedanje

ovlast dodijeljena zapovjedniku kojom on može dodijeliti misije ili zadaće podređenim zapovjednicima, razmjestiti postrojbe, preraspodijeliti snage i zadržati ili prenijeti operativni i/ili taktički nadzor

sigurnosne i obrambene znanosti

organizacijska sigurnost

proces koji omogućuje vojnim operacijama ili vježbama odgovarajuću sigurnost upotrebom pasivnih ili aktivnih načina koji uskraćuju protivniku znanje o rasporedu, sposobnostima ili namjerama prijateljskih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

organizirani kriminal

kontinuirane ilegalne radnje skupine pojedinaca ili mrežno strukturiranih organizacija neovisno o nacionalnim granicama radi nelegalnoga stjecanja materijalne koristi, koje slabe i ugrožavaju Oružane snage i obrambeni sustav u cijelosti te dovode u pitanje opstanak i razvoj gospodarskoga sustava

sigurnosne i obrambene znanosti

otkrivanje

otkrivanje i neutralizacija napora protivničkih operacija prikupljanja informacija

sigurnosne i obrambene znanosti

otvoreni izvor

javno dostupne informacije i ostale neklasificirane informacije koje imaju ograničenu distribuciju ili pristup

sigurnosne i obrambene znanosti

ovlašteni koordinator

ovlast dodijeljena zapovjedniku ili drugoj ovlaštenoj osobi za koordinaciju specifičnih funkcija ili aktivnosti koje uključuju snage dviju ili više zemalja, dviju ili više grana Oružanih snaga te dviju ili više snaga iste grane Oružanih snaga

sigurnosne i obrambene znanosti