struna tražilica

image shadow

doktrina

temeljna načela prema kojima se vode djelovanja vojnih snaga u potpori ciljeva

sigurnosne i obrambene znanosti

doktrinarne publikacije

propisane, hijerarhijski uvjetovane, službene vojne publikacije Oružanih snaga koje opisuju način na koji je u zapovjedništvima, postrojbama i privremenim sastavima poželjno planirati, organizirati i provoditi operacije, kao i djelovanja i postupke pojedinaca tijekom provedbe operacija

sigurnosne i obrambene znanosti

eksperimentiranje

provjera provedivosti novih koncepata kroz stručne rasprave, simulacije, vježbe i ratne igre, čiji su rezultati preporuke za razvoj novoga koncepta, za reviziju postojećega ili za promjene prema elementima sposobnosti radi razvoja sposobnosti snaga

sigurnosne i obrambene znanosti

elektromagnetske operacije

koordinirano i usmjereno djelovanje raspoloživih kapaciteta za elektroničko izviđanje i elektroničko ratovanje s ciljem ostvarivanja dominacije i slobode djelovanja prijateljskih snaga u elektromagnetskom spektru te njegovo obavještajno iskorištavanje

sigurnosne i obrambene znanosti

elektromagnetsko okružje

dio informacijskoga okružja koji se odnosi na elektromagnetski spektar i u kojem se provode elektromagnetske operacije

sigurnosne i obrambene znanosti

elektroničko ratovanje

aktivnosti pretraživanja, presretanja i identifikacije elektromagnetske emisije koju upotrebljavaju Oružane snage za sprečavanje prijetnje, protivnika ili neprijatelja u istoj namjeri

sigurnosne i obrambene znanosti

elementi sposobnosti

osnovni sadržaji djelovanja koji se odnose na razvoj i unaprjeđenje sposobnosti Oružanih snaga kroz područja doktrine, organizacije, materijalnih sredstava, osoblja, vođenja, infrastrukture te izobrazbe i obuke

sigurnosne i obrambene znanosti

evakuacija

mirnodopska aktivnost Oružanih snaga koja se provodi radi premještanja ljudi na sigurno područje

sigurnosne i obrambene znanosti

fizička sigurnost

fizičke mjere zaštite osoba i prevencije neovlaštenoga pristupa opremi, instalacijama, materijalima i dokumentima te mjere zaštite od špijunaže, sabotaže, oštećivanja i krađe

sigurnosne i obrambene znanosti

formacija

grupacija nekoliko postrojbi zajedno s naznačenim zapovjednim elementom i elementom potpore zapovijedanja

sigurnosne i obrambene znanosti