struna tražilica

image shadow

vidni evocirani potencijali

mjerenje električne aktivnosti vidne kore potaknute svjetlosnim podražajima oka

kliničke medicinske znanosti

vidni put

snop živčanih vlakana kojim se vidni podražaj s mrežnice oka prenosi do kore zatiljne regije velikoga mozga, pri čemu prolazi kroz 6 anatomskih struktura

kliničke medicinske znanosti

vidni živac

početni dio vidnoga puta koji čini oko 1,2 milijuna živčanih vlakana ganglijskih stanica mrežnice jednoga oka, a pruža se od očne jabučice do optičke hijazme

kliničke medicinske znanosti

vidno polje

sav prostor koji oko vidi pri fiksiranju jedne točke u tome prostoru

kliničke medicinske znanosti

virusni keratitis

keratitis prouzročen virusima, najčešće iz skupine adenovirusa i herpes virusa

kliničke medicinske znanosti

virusni konjunktivitis

visokozarazna upala spojnice prouzročena virusima

kliničke medicinske znanosti

visinska retinopatija

oštećenja mrežnice koja mogu nastati tijekom boravka na visinama iznad 4000 metara

kliničke medicinske znanosti

viskoelastik

pripravak koji se primjenjuje tijekom oftalmoloških operacijskih zahvata radi oblikovanja anatomskih prostora ili zaštite pojednih struktura oka

kliničke medicinske znanosti

visus naturalis

subjektivno ispitana nekorigirana centralna vidna oštrina

kliničke medicinske znanosti

višežarišna dioptrijska leća

dioptrijska leća koja ima više žarišta bez jasne granice među njima te čija se jakost progresivno povećava prema donjemu dijelu leće

kliničke medicinske znanosti