struna tražilica

image shadow

intraretinalna arterio-venska anastomoza

izravna komunikacija između mrežničnih arteriola i venula nastala zbog smanjenja perfuzije mrežničnoga tkiva zbog okluzije kapilarne mreže

kliničke medicinske znanosti

intraretinalni prostor

prostor između pojedinih slojeva neurosenzorne mrežnice

kliničke medicinske znanosti

intravitrealna primjena lijeka

primjena lijeka u područje staklastoga tijela u sklopu liječenja bolesti stražnjega segmenta oka

kliničke medicinske znanosti

intravitrealno krvarenje

krvarenje u staklasto tijelo praćeno simptomima naglo nastaloga pada vidne oštrine koje pacijenti opisuju kao naglu pojavu roja crnih mušica ili crne kiše

kliničke medicinske znanosti

intumescentna katarakta

maturna katarakta kod koje dolazi do povećanoga zadržavanja vode i posljedičnoga bubrenja leće

kliničke medicinske znanosti

involutivni ektropij vjeđe

ektropij vjeđe prisutan kod starijih osoba koji nastaje zbog gubitka elastičnosti struktura vjeđe zbog starenja

kliničke medicinske znanosti

involutivni entropij vjeđe

entropij vjeđe prisutan kod starijih osoba koji nastaje zbog gubitka elastičnosti struktura vjeđe zbog procesa starenja

kliničke medicinske znanosti

iridociklitis

prednji uveitis sa zahvaćanjem šarenice i cilijarnoga tijela karakteriziran jakim bolom, padom vidne oštrine, cilijarnim podražajem, svjetloplahošću te suzenjem oka

iridodijaliza

djelomično odvajanje korijena šarenice od cilijarnoga tijela prouzročeno tupom ozljedom oka

kliničke medicinske znanosti

iridodoneza

podrhtavanje šarenice pri pokretima oka nastalo zbog gubitka stražnje lećne potpore

kliničke medicinske znanosti