struna tražilica

image shadow

džepni geostatistički model

jednostavnije geostatističke kalkulacije programirane na snažnijim kalkulatorima ili dlanovnicima

matematika

eksponencijalna funkcija

funkcija realne varijable x kojoj je graf y = e^x uvijek pozitivan iznad osi x i raste s lijeva na desno

matematika

eksponencijalni model

teorijski variogramski model izražen jednadžbom ###\gamma \left ( h \right )=C\left [ 1-exp\left ( \frac{-h}{a} \right ) \right ]###

matematika

ekstrapolacija

određivanje novih vrijednosti izvan poznatoga skupa podataka

matematika

ekvidistancija

razlika vrijednosti definiranih dvjema susjednim izolinijama na karti

matematika

elastični povratni algoritam

algoritam koji ubrzava proces uvježbavanja upotrebljavajući parcijalne derivacije u procesu prilagođivanja težinskih koeficijenata

matematika

elastični unaprijeđeni povratni algoritam

elastični povratni algoritam s lokalnim prilagodljivim pravilom učenja

matematika

F-test

test koji služi za provjeru jesu li varijance dviju skupina podataka jednake

matematika

formacija

osnovna jedinica litostratigrafskog sustava, koja obuhvaća prepoznatljiv interval stijena određen jasnom razlikom litologije i stratigrafije u odnosu na podinu i krovinu

geologija

Gaussov model

teorijski variogramski model izražen jednadžbom ###\gamma \left ( h \right )=C\left [ 1-exp\left ( \frac{-h^{2}}{a^{2}} \right ) \right ]###

matematika