struna tražilica

image shadow

sječivo s cjelovito zatupljenim rubom

sječivo koje ima jedan bočni rub ili rjeđe oba bočna ruba cjelovito zatupljena strmom obradbom

arheologija

sječivo s djelomično zatupljenim rubom

sječivo koje ima jedan bočni rub ili rjeđe oba bočna ruba djelomično zatupljena strmom obradbom

arheologija

sječivo za srp

sječivo koje umetnuto u držak od ogranskoga materijala tvori kompozitni srp

arheologija

sječivoliki odbojak

odbojak koji po dimenzijama odgovara sječivu, ali nije proizveden proizvodnim postupkom izradbe sječiva

arheologija

sjekač

grubo oruđe na oblutku ili gomolju s tragovima lomljenja većih odbojaka samo s jedne strane

arheologija

sjekira

oruđe koje se od baze širi prema oštrici, a radna oštrica i profil su simetrični

sjekirica

oruđe s poprečnim radnim rubom koji obično nije obrađen, dok su bočni rubovi obrađeni lomljenjem

arheologija

sjekirica na odbojku

oruđe na debelome odbojku čiji poprečni radni rub nije obrađen, dok su bočni rubovi obrađeni lomljenjem

arheologija

složeno oruđe

oruđe sastavljeno od dvaju ili više elemenata

arheologija

sob

ungulat iz porodice Cervidae koji se razvio tijekom pleistocena, a živi i danas

arheologija