struna tražilica

image shadow

ručka

funkcionalni dio posude koji se hvata rukom radi podizanja i nošenja

arheologija