struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

okružak

odbojak cjelovite ili gotovo cjelovite jezgrine plohe

arheologija

olduvan

industrija prvih i najjednostavnijih kamenih oruđa koja se pojavljuju u Africi prije 2,6 milijuna godina, definirana po nalazima iz klanca Olduvai u Tanzaniji

arheologija

olševijen

kultura ranoga gornjeg paleolitika, nazvana po vrhu Olševi u slovenskim Karavankama, za koju se pokazalo da je orinjasijen

arheologija

opal

amorfni mineral izgrađen od SiO2 s promjenljivom količinom vode koji tvori bubrežaste, grozdaste, kuglaste, staklaste i zemljaste agregate

arheologija

opsidijan

prirodno vulkansko staklo koje nastaje naglim hlađenjem lave pri čemu nema vremena za kristalizaciju minerala

arheologija

orant

ljudski lik s rukama uzdignutima na molitvu

arheologija

organizacija litičke proizvodnje

način na koji je litička proizvodnja uklopljena u ljudske organizacijske strategije koje uključuju strategije preživljavanja, naseljavanja i iskorištavanja okoliša

arheologija

orinjasijen

kultura gornjega paleolitika, nazvana po nalazištu Aurignac u Francuskoj, koja traje približno između 37 000 i 27 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti, a obilježuje ju izradba sječiva, njuškolikih i kobiličnih grebala, koštanih šiljaka s rascijepljenom i punom bazom te pojava figurativne umjetnosti u Europi

arheologija

orinjasijensko sječivo

oruđe na sječivu s obrađenim jednim rubom ili češće s obama rubovima polustrmom, često ljuskastom obradbom, obično šiljasta ili ukošena distalnoga kraja

arheologija

orinjasijensko sječivo s urezom ili sužetkom

orinjasijensko sječivo s udubljenjem na jednome ili obama bočnim rubovima

arheologija