struna tražilica

image shadow

mezolitik

arheološko razdoblje koje traje od kraja pleistocena do pojave poljoprivrede, obilježeno prilagodbom paleolitičkih lovaca skupljača promijenjenomu postglacijalnom okolišu

arheologija

mezozoička era

geološka era koja je trajala od 252 do 66 milijuna godina prije sadašnjosti

geologija

mikokijen

kultura srednjega paleolitika, prepoznatljiva po šačnicima, nazvana po nalazištu La Micoque u Francuskoj, koja se pojavljuje na prostoru zapadne, srednje i istočne Europe u razdoblju između približno 110 000 i 40 000 godina prije sadašnjosti

arheologija

mikokijenski šačnik

kopljoliki šačnik polukružne baze s udubljenim bočnim rubovima

arheologija

mikrodubilo

specifični otpad u proizvodnome postupku mikrodubila

arheologija

mikrolit

obrađeno kameno oruđe malih dimenzija karakteristično za kasni gornji paleolitik, mezolitik i neolitik

arheologija

miocen

starija epoha neogenskoga perioda u kenozoičkoj eri koja je trajala od 23,03 do 5,333 milijuna godina prije sadašnjosti

geologija

mlađe željezno doba

razdoblje europskoga željeznog doba od pojave latenske kulture u 5. st. pr. Kr. do početka povijesnoga vremena

arheologija

mlađi drijas

najmlađa faza drijasa koja se datira otprilike između 11 000 i 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

geologija

model

teorijska rekonstrukcija skupa pojava u svrhu vizualizacije, objašnjenja i boljega razumijevanja kulturnih pojava u prošlosti

arheologija