struna tražilica

image shadow

lom

nepravilno kidanje minerala djelovanjem vanjske sile prouzročeno malom kohezijiskom razlikom u različitim smjerovima, odnosno nepostojanjem kristalne kalavosti

arheologija

lomljenje

obrađivanje ili oblikovanje kamena udarcem ili pritiskom

arheologija

lomljevina

izrađevine odlomljene od jezgre

arheologija

lonac

posuda kojoj je visina veća od najveće širine

arheologija

los

ungulat iz porodice Cervidae lopatasta rogovlja koji se razvio u gornjemu pleistocenu, a živi i danas

arheologija

lov na glave

praksa odvajanja glave od tijela čovjeka i njezina pohranjivanja

arheologija

lovoroliki šiljak

listoliki šiljak simetrična presjeka potpuno ili skoro potpuno obostrano obrađen plitkom obradbom postignutom izravnim ili neizravnim udarcem te dotjeran pritiskom

arheologija

Lucy

jedan od najočuvanijih kostura australopitecina, vrste Australopithecus afarensis, starosti oko 3,18 milijuna godina

arheologija

luk

oružje s pomoću kojega se odapinju strijele

arheologija

ljuskasta obradba

široka i kratka obradba čiji je dio udaljeniji od ruba oruđa širi od dijela na rubu te nalikuje na riblje ljuske

arheologija