struna tražilica

image shadow

klaktonijenski udubak

udubak većih dimenzija načinjen jednim udarcem čekića po rubu

arheologija

klin

izduljeno oruđe čije se bočne stranice sužavaju prema tankoj oštrici

arheologija

kloviški šiljak

obostrano obrađen listoliki šiljak sa žljebovima koji se s obiju strana protežu od baze do otprilike trećine dužine šiljka

arheologija

kljunoliko dubilo

diedrično koso dubilo ili diedrično kutno dubilo čija je poprečna strana izbočena i presječena udubljenjem

arheologija

kobiličasto grebalo

kobilično grebalo sa širokom obradbom ili s loše oblikovanim profilom

arheologija

kobilično grebalo

grebalo na debelome odbojku u obliku naopako okrenute kobilice s obradbom koja je žljebasta, duga i uska ili kratka i široka

arheologija

kolobari

linije u obliku valova obično vidljive na ventralnoj strani odbojka, sječiva ili pločice

arheologija

kolonizacija žabljim skokom

selektivna kolonizacija u kojoj manje skupine ciljano odabiru optimalna područja za iskorištavanje prirodnih dobara stvarajući pritom enklave među lokalnim stanovništvom

arheologija

kolutoliki šačnik

okrugli šačnik s indeksom izduženosti prema F. Bordesu manjim od 1,3

arheologija

koluvij

heterogena mješavina uglatih fragmenata stijene i sitnozrnatoga materijala

arheologija