struna tražilica

image shadow

intruzivna stijena

magmatska stijena nastala kao rezultat utiskivanja u druge stijene pod većim tlakom i višom temperaturom

geologija

iskoristivo područje oko nalazišta

područje oko nalazišta kojim su se stanovnici koristili za svakodnevne potrebe

arheologija

iskrzani komadić

oruđe ili jezgra proizvedeni primjenom bipolarne tehnike lomljenja

arheologija

isprekidana obradba

obradba koja je isprekidana neobrađenim dijelovima ruba

arheologija

iver dubila

komadić odlomljen pri proizvodnji ili oštrenju dubila radi dobivanja dljetasto oblikovana radnoga ruba

arheologija

izbacivač koplja

palica s kukom s pomoću koje se izbacuje koplje

arheologija

izbočina

školjkasto izbočenje vidljivo na ventralnoj strani odbojka, sječiva ili pločice koje se nalazi ispod plohka

arheologija

izbrusak

tanki isječak materijala od kojega je izrađen neki predmet pripravljen za ispitivanje pod petrografskim mikroskopom

geologija

izduženi musterijenski šiljak

musterijenski šiljak čija je dužina barem dva puta veća od širine

arheologija

izduženi srcoliki šačnik

srcoliki šačnik čiji je indeks izduženosti prema F. Bordesu veći od 1,5

arheologija