struna tražilica

image shadow

diskoidni proizvodni postupak

proizvodni postupak centripetalnoga lomljenja odbojaka od diskoidne jezgre

arheologija

distalni dio

udaljeniji ili gornji dio izrađevine koja je postavljena prema pravilima orijentacije

arheologija

dječak s jezera Turkana

gotovo cjelovit kostur dječaka vrste Homo ergaster pronađen na nalazištu Nariokotome u Keniji

arheologija

djelomično obrađen komadić

odbojak ili sječivo s nešto obradbe

arheologija

dlijeto

oruđe koje se postavlja između udarne plohe jezgre i čekića kod neizravnoga udarca

događaj 8200 prije sadašnjosti

najhladnija holocenska epizoda s prosječnim padom temperature za više od 3 stupnja

arheologija

dolac

pokriveno tlom i obrađeno dno ponikve

arheologija

dolmen

megalitski spomenik sastavljen od kamenih blokova usađenih u zemlju na kojima kao pokrov leži jedna kamena ploča ili više njih

arheologija

dominacija elite

prodiranje malobrojnih predstavnika društvene elite koji postupno preuzimaju kontrolu nad lokalnim stanovništvom i nameću svoj identitet

arheologija

donji paleolitik

najranije razdoblje paleolitika koje traje od približno 2 600 000 do 200 000 godina prije sadašnjosti

arheologija