struna tražilica

image shadow

breča

poluvezana ili litificirana klastična sedimentna stijena izgrađena od nezaobljenih, uglastih fragmenata stijena, što upućuje na kratak transport tih klasta, najčešće cementirana vezivnim kalcitom, glinom ili limonitom

geologija

brončano doba

arheološko razdoblje u kojemu je bronca najvažnija sirovina za izradbu oruđa i oružja

arheologija

bukranij

lubanja goveda izrađena u reljefu kao ukrasni detalj na građevinama ili sarkofazima

arheologija

butmirska kultura

kasnoneolitička kultura srednje Bosne, datirana u 5. tisućljeće pr. Kr., prepoznatljiva po keramičkome posuđu bogato ukrašenu urezanim i reljefnim spiralnim motivima te specifičnim antropomorfnim figuricama, nazvana po nalazištu Butmir pokraj Sarajeva

arheologija