struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

arheologija starosjedilaca

pristup u arheološkoj interpretaciji koji pokušava umanjiti negativne posljedice zapadnjačkoga znanstvenog pristupa pri stvaranju slike o izvaneuropskim društvima i njihovoj prošlosti

arheološka mikromorfologija tla

proučavanje uzoraka sedimenta ili tla i pripadajućega arheološkog materijala na mikroskopskoj razini

arheologija

arheološka prospekcija

nedestruktivne metode pronalaženja, dokumentiranja i interpretiranja arheoloških nalazišta

arheologija

arheološka stratigrafija

znanstveno proučavanje procesa nastanka, taloženja i međusobnih odnosa arheoloških slojeva i tvorevina

arheologija

arheološki horizont

različite kulturne pojave ili faze na lokalnoj razini koje su međusobno povezane zajedničkim kulturnim obrascima ili dijagnostičkim izrađevinama

arheologija

arheološki kontekst

znanstveno utemeljen položaj arheološkoga nalaza u vremenu i prostoru ili prema drugim nalazima

arheologija

arheološko iskopavanje

najčešća metoda arheološkoga istraživanja kojom se podatci prikupljaju otkopavanjem, dokumentiranjem i uklanjanjem arheoloških slojeva i struktura na posebno određenu i označenu prostoru

arheologija

arheomagnetizam

metoda datiranja kojom se mjeri magnetizacija uzorka pečene gline u kojoj se čestice željeznoga oksida izložene temperaturama pri pečenju poravnaju sa Zemljinim magnetskim poljem

arheologija

arheometalurgija

dijakronijsko proučavanje postupaka proizvodnje metala i oblikovanja metalnih predmeta s ciljem rekonstrukcije cjelokupnoga procesa proizvodnje

arheologija

arheometrija

znanstvena disciplina koja se u analizi i interpretaciji arheoloških podataka koristi metodologijom i tehnologijom prirodnih i tehničkih znanosti

arheologija