struna tražilica

image shadow

tisuća

broj kojemu je decimalni zapis $1\,000$

matematika

tlocrt

okomita projekcija na tlocrtnu ravninu

matematika

tlocrtna ravnina

vodoravna ravnina na koju se projicira

matematika

točka

matematički objekt koji se poima kao bezdimenzijski podskup prostora bez pravoga podskupa

matematika

točka algebarske višestrukosti

rješenje sustava jednadžba koje definiraju zadanu višestrukost

matematika

točka lokalnoga maksimuma

točka domene funkcije u kojoj funkcija ima lokalni maksimum

matematika

točka lokalnoga minimuma

točka domene funkcije u kojoj funkcija ima lokalni minimum

matematika

točka maksimuma

točka domene funkcije u kojoj ta funkcija ima lokalni ili globalni maksimum

matematika

točka minimuma

točka domene funkcije u kojoj ta funkcija ima lokalni ili globalni minimum

matematika

točka prekida funkcije

element domene funkcije u kojoj zadana funkcija ima prekid

matematika