struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

simpleks-metoda

metoda nalaženja maksimalne ili minimalne vrijednosti linearne funkcije unutar poliedra u prostoru parametara određenim skupom linearnih nejednakosti i obilaženjem vrhova poliedra koji su kandidati za poprimanje ekstremne vrijednosti

matematika

Simpsonova formula

približna formula za integral pozitivne funkcije na segmentu zasnovana na aproksimaciji te funkcije kvadratnom funkcijom

matematika

singularitet

skup točaka ili parametara u kojima promatrana veličina postaje beskonačna, višeznačna i nedefinirana ili gubi uobičajena svojstva kao što je glatkost

matematika

singularna matrica

kvadratna matrica koja nema inverznu matricu s obzirom na množenje matrica

matematika

singularna točka

točka algebarske krivulje u kojoj tangenta nije jednoznačno određena

matematika

sinus

trigonometrijska funkcija koja je kao funkcija šiljastoga kuta omjer nasuprotne stranice i hipotenuze pravokutnog trokuta

matematika

sinusoida

graf funkcije sinus

matematika

sjecište pravaca

točka koja pripada svakomu od zadanih različitih pravaca

matematika

skalar

realni ili kompleksni broj u kontekstu realnih ili kompleksnih vektorskih prostora

matematika

skalarna komponenta vektora

koeficijent svakoga od pribrojnika različitoga od nule u prikazu vektora kao linearne kombinacije vektora zadane baze

matematika