struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

razina značajnosti testa

gornja međa za pogreške prve vrste određenoga statističkog testa

matematika

razlika

rezultat oduzimanja umanjitelja od umanjenika

matematika

razlika dvaju događaja

događaj koji podrazumijeva da se prvi dani događaj dogodio, a drugi se dani događaj nije dogodio

matematika

razlika skupova

skup kojemu su elementi svi elementi prvoga zadanog skupa koji nisu elementi drugoga zadanog skupa

matematika

razlika vektora

vektor dobiven zbrajanjem zadanoga vektora i suprotnoga vektora drugoga zadanog vektora

matematika

razlomačka crta

crta između brojnika i nazivnika u zapisu razlomka

matematika

razlomak

izraz oblika $\frac{a}{b}$ uz uvjet da je $b$ različit od nule

matematika

razlomljeni dio broja

razlika između zadanoga realnog broja i njegova najvećeg cijelog dijela

matematika

razmjer

jednakost omjera

matematika

razmjerne veličine

veličine kojima je omjer odgovarajućih vrijednosti stalan

matematika