struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

pentagram

geometrijski lik koji omeđuju dijagonale pravilnoga peterokuta

matematika

period funkcije

broj $T$ različit od nule takav da za zadanu funkciju $f$ vrijedi $f(x+T)=f(x)$ za sve brojeve iz domene funkcije $f$

matematika

periodična funkcija

funkcija koja poprima jednake vrijednosti u argumentima koji se razlikuju za cjelobrojni višekratnik perioda

matematika

periodični decimalni broj

decimalni broj u kojemu se ista skupina znamenaka ponavlja poslije određenoga mjesta u decimalnome zapisu

matematika

periodični događaj

događaj koji se ponavlja nakon isteka određenoga vremenskog intervala

matematika

permutacija

bijekcija s određenoga skupa na isti taj skup

matematika

peterokut

mnogokut s pet stranica

matematika

pi

stalni omjer opsega i promjera kružnice

matematika

piramida

geometrijsko tijelo kojemu je osnovka mnogokut, a pobočke trokuti koji se sastaju u jednoj točki

matematika

Pitagorin poučak

teorem prema kojemu je površina kvadrata nad hipotenuzom pravokutnoga trokuta jednaka zbroju površina kvadrata nad katetama

matematika