struna tražilica

image shadow

omeđena funkcija

funkcija kojoj je skup vrijednosti omeđeni skup

matematika

omeđena rešetka

rešetka $(L,\leq)$ koja ima najmanji element i najveći element

matematika

omeđeni niz

niz čiji članovi čine omeđeni skup

matematika

omeđeni skup

podskup uređenoga skupa kojemu su svi elementi između dvaju elemenata toga skupa

matematika

omeđeni skup

podskup metričkoga prostora koji je sadržan u zatvorenoj kugli toga metričkog prostora

matematika

omjer

poopćenje operacije dijeljenja dvaju brojeva u značenju odnosa jedne veličine prema drugoj

matematika

opća linearna grupa

grupa $GL(n,k)$ koja se sastoji od svih regularnih $n\times n$ matrica s elementima u polju $k$ i u kojoj je množenje množenje matrica

matematika

opće rješenje diferencijalne jednadžbe

oblik rješenja koji opisuje čitav skup rješenja diferencijalne jednadžbe u kojemu se upotrebljavaju slobodno izabrane konstante ili funkcije

matematika

opći član niza

izraz indeksiran tako da specificiranjem indeksa može biti bilo koji član niza

matematika

operator

funkcija iz skupa vektora jednoga vektorskog prostora u skup vektora drugoga vektorskog prostora nad istim poljem

matematika