struna tražilica

image shadow

matematičko očekivanje slučajne varijable

Lebesgueov integral dane slučajne varijable u odnosu na vjerojatnosni prostor

matematika

matematičko očekivanje slučajnoga vektora

vektor matematičkih očekivanja komponenata danoga slučajnog vektora

matematika

matematika

znanost koja proučava idealne objekte i pojmove nastale apstrakcijom brojenja, mjerenja, oblika, strukture, međuovisnosti i promjene

matematika

matrica

pravokutna tablica s $m$ redaka i $n$ stupaca kojom su prikazane vrijednosti funkcije na uređenim parovima prirodnih brojeva tako da je vrijednost pridružena paru $(i,j)$ zapisana na mjestu u $i$-tome retku i $j$-tome stupcu

matematika

matrica linearnoga operatora

matrica kojoj su stupci koeficijenti u prikazu vrijednosti zadanoga linearnog operatora u baznim vektorima njegova područja vrijednosti kao linearne kombinacije baznih vektora njegova područja vrijednosti

matematika

matrica prijelaza

matrica kojom treba pomnožiti vektor stupac slijeva u staroj bazi da se dobije odgovarajući vektor stupac u novoj bazi

matematika

matrica susjedstva

matrica čiji redovi i stupci označuju vrhove grafa, a čiji je element na mjestu $(x,y)$ $1$ kada graf ima brid kojemu je $x$ početni, a $y$ završni vrh, i $0$ kada nema takav brid

matematika

matrični element

element u presjeku određenoga matričnog retka i određenoga matričnog stupca

matematika

matrični redak

niz elemenata $A^i_j$ matrice $A$ koji imaju isti indeks retka $i$

matematika

matrični stupac

niz elemenata $A^i_j$ matrice $A$ koji imaju isti indeks stupca $j$

matematika