struna tražilica

image shadow

linearni polinom

polinom u kojemu nijedan monom nema eksponent veći od jedan

matematika

linearni sustav

sustav konačno mnogo linearnih jednadžba

matematika

linearno interpoliranje

interpoliranje pri kojemu se vrijednosti realne funkcije realne varijable unutar segmenta procjenjuju vrijednostima linearne funkcije koja u krajnjim točkama segmenta ima vrijednosti kao i ta funkcija

matematika

linearno nezavisni skup vektora

skup vektora vektorskoga prostora kojemu je svaki konačni podskup linearno nezavisan

matematika

linearno zavisni skup vektora

konačni skup vektora vektorskoga prostora u kojemu postoji netrivijalna linearna kombinacija tih vektora koja je jednaka nulvektoru

matematika

linearnost

svojstvo koje se prema određenome načelu dovodi u vezu s funkcijama koje su ujedno i aditivne i homogene

matematika

logaritam

broj kojim potencirana baza daje polazni broj

matematika

logaritamska funkcija

inverzna funkcija eksponencijalne funkcije

matematika

logaritamska jednadžba

jednadžba u kojoj se uz osnovne aritmetičke operacije pojavljuje i logaritamska funkcija

matematika

logaritamske tablice

tiskane tablice u kojima su dane približne vrijednosti logaritama brojeva u određenome rasponu

matematika