struna tražilica

image shadow

koeficijent smjera pravca

realni broj $k$ u jednadžbi $y=kx+l$ zadanoga pravca

matematika

koeficijent smjera tangente

tangens kuta koji tangenta zatvara s osi apscisom

matematika

količnik

rezultat dijeljenja djeljenika s djeliteljem

matematika

kolinearne točke

točke koje leže na istome pravcu

matematika

kolinearni vektori

vektori istoga smjera

matematika

kombinacija

podskup odeđenoga skupa

matematika

kompaktni nosač funkcije

nosač funkcije koji je kompaktan kao topološki potprostor domene funkcije

matematika

kompaktni operator

linearni operator s Banachova prostora u Banachov prostor takav da je zatvarač slike svakoga omeđenog podskupa kompaktan

matematika

kompaktni skup

podskup topološkoga prostora u kojemu za svaki njegov otvoreni pokrivač postoji otvoreni potpokrivač

matematika

kompleksna analiza

grana matematičke analize koja proučava funkcije jedne kompleksne varijable ili više kompleksnih varijabla

matematika