struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

jednostavno povezano područje

područje u kojemu za svaku zatvorenu krivulju postoji homotopija koja ju prevodi u točku

matematika

jednostruka nultočka polinoma

nultočka $a$ takva da linearni polinom $(x-a)$ dijeli dani polinom, ali ga $(x-a)^2$ ne dijeli

matematika

jednostruki integral

određeni integral po jednodimenzijskome području integriranja

matematika

jezgra funkcije

skup elemenata u domeni koje dana funkcija preslikava u neutralni element u kodomeni

matematika

jezgra homomorfizma

skup svih elemenata u domeni homomorfizma koje taj homomorfizam preslikava u nulu

matematika

jezgra linearnoga operatora

skup svih vektora iz domene linearnoga operatora koje taj linearni operator šalje u nulvektor

matematika

Jordanova baza

baza konačnodimenzijskoga vektorskog prostora u kojoj je matrica zadanoga linearnog operatora na tome vektorskom prostoru Jordanova matrica

matematika

Jordanova forma

matrica linearnoga operatora na konačnodimenzijskome prostoru u Jordanovoj bazi

matematika

Jordanova klijetka

kvadratna matrica sastavljena od temeljnih Jordanovih klijetaka s jednakim elementima na glavnoj dijagonali

matematika

Jordanova matrica

matrica sastavljena od Jordanovih klijetaka sa svojstvenim vrijednostima te matrice na glavnoj dijagonali

matematika