struna tražilica

image shadow

infinitezimalni račun

diferencijalni račun i integriranje

matematika

integrabilna funkcija

izmjeriva funkcija za koju postoji eventualno beskonačan Lebesgueov integral

matematika

integracijska konstanta

konstanta kojoj je značenje razlika dviju primitivnih funkcija zadane funkcije

matematika

integralna domena

prsten čiji svaki element različit od nule nije ujedno djelitelj nule

matematika

integralna krivulja

krivulja koja predočuje pojedinačno rješenje obične diferencijalne jednadžbe ili sustava običnih diferencijalnih jednadžba

matematika

integralna reprezentacija

zapis zadane funkcije preko integrala druge funkcije s parametrima koji su ujedno argumenti zadane funkcije

matematika

integriranje

određivanje neodređenoga ili određenoga integrala

matematika

interkvartil

statistika jednaka razlici gornjega i donjega kvartila uzorka

matematika

interpolacijski polinom

polinom koji u zadanim točkama ima unaprijed propisane vrijednosti

matematika

interpolacijski splajn

neprekidna funkcija zadane klase glatkosti čiji se graf sastoji od dijelova koji su grafovi polinoma i koja prolazi kroz zadani skup točaka

matematika