struna tražilica

image shadow

funkcija realne varijable

funkcija kojoj je domena podskup skupa realnih brojeva

matematika

funkcija više varijabla

funkcija definirana na podskupu Kartezijeva umnoška konačno mnogo skupova

matematika

funkcijska analiza

grana matematičke analize koja proučava vektorske prostore

matematika

funkcijska jednadžba

jednadžba u kojoj sudjeluje jedna ili više nepoznatih funkcija s jednom varijablom ili s više njih

matematika

funkcional

funkcija s vektorskoga prostora u određeno polje

matematika