struna tražilica

image shadow

bijekcija

funkcija koja je i injekcija i surjekcija

matematika

bikvadratna jednadžba

jednadžba koja se dobije iz kvadratne jednadžbe zamjenom nepoznanice njezinim kvadratom

matematika

bilijun

broj milijun milijuna kojemu je decimalni zapis $1\,000\,000\,000\,000$

matematika

bilinearna binarna operacija

binarna operacija koja je linearna u obama argumentima

matematika

bilinearna forma

funkcija s Kartezijeva umnoška vektorskoga prostora sa sobom u polje skalara koja je linearna u obama argumentima

matematika

binarna operacija

funkcija koja uređenomu paru elemenata danoga skupa pridružuje element toga istog skupa

matematika

binarna relacija

podskup Kartezijeva umnoška skupa sa samim sobom

matematika

binarni logaritam

logaritam s bazom 2

matematika

binarni sustav

položajni brojevni sustav s brojevnom osnovom 2

matematika

binarno stablo

usmjereno stablo u kojemu za svaki vrh postoje najviše dva brida kojima je taj vrh početna točka

matematika