struna tražilica

image shadow

Henleova petlja

dio bubrežnoga kanalića između proksimalnoga i distalnoga kanalića tvoren od blisko smještenih silaznoga i uzlaznoga kraka koji, na temelju razlika u propusnosti tih krakova za ione i za vodu, sudjeluje u nadzoru osmozne koncentracije mokraće

temeljne medicinske znanosti

hepatična koma

poremećaj svijesti prouzročen nagomilavanjem toksičnih tvari u krvi uslijed zatajenja jetrene funkcije

temeljne medicinske znanosti

hepatocitni čimbenik rasta

čimbenik rasta proizveden u mezenhimalnim stanicama koji sudjeluje u embrijskome razvoju organa, regeneraciji organa u odraslih i zacjeljivanju rana

temeljne medicinske znanosti

Hering-Breuerov refleks napuhivanja

refleks kojim se uslijed prekomjernoga napuhivanja pluća i posljedičnoga podraživanja receptora istezanja u bronhima i malim bronhima zaustavlja daljnje udisanje i povećava frekvencija disanja

temeljne medicinske znanosti

hermafroditizam

poremećaj razvoja spolnih organa prouzročen razvojem tkiva spolnih žlijezda obaju spolova

temeljne medicinske znanosti

hidrocefalus

povećanje lubanjske šupljine prouzročeno prekomjernim nakupljanjem vode

temeljne medicinske znanosti

hidrolaze

enzimi koji kataliziraju cijepanje kemijskih veza određenih supstrata s pomoću molekule vode

temeljne medicinske znanosti

hidroliza

razgradnja velikih molekula tijekom koje se kemijske veze kidaju ugrađivanjem vodikovih i hidroksidnih iona iz molekule vode

temeljne medicinske znanosti

hijalinomembranska bolest

nedostatna količina plućnoga surfaktanta koja prouzročuje veliku sklonost kolapsu pluća ili njihovu punjenju tekućinom

temeljne medicinske znanosti

hijaluronidaza

enzim koji katalizira razgradnju hijaluronske kiseline u međustaničnome prostoru

temeljne medicinske znanosti