struna tražilica

image shadow

fizostigmin

tvar koja podražuje mišićno-živčani spoj kočenjem acetilkolinesteraze

kliničke medicinske znanosti

folikulostimulacijski hormon

gonadotropni hormon koji potiče razvoj folikula u jajniku i nadzire spermatogenezu u sjemeniku

temeljne medicinske znanosti

fonacija

stvaranje glasa

temeljne medicinske znanosti

fonokardiogram

grafički zapis srčanih tonova i šumova

temeljne medicinske znanosti

forsirani ekspiracijski volumen

ukupni volumen zraka izdahnut tijekom prve sekunde izdisanja, nakon maksimalnoga udisanja do ukupnoga plućnog kapaciteta i potom što bržega izdisanja maksimalnim ekspiracijskim naporom

kliničke medicinske znanosti

fosfatni puferski sustav

puferski sustav sastavljen od dihidrogenfosfatnoga aniona koji je slaba kiselina za vezanje hidroksilnih iona i hidrogenfosfatnoga aniona koji je baza za vezanje vodikovih iona, a koji ima važnu ulogu u puferiranju tekućine bubrežnih kanalića i unutarstanične tekućine

temeljne medicinske znanosti

fosfofruktokinaza

enzim koji katalizira dodavanje fosforilne skupine iz adenozin-trifosfata na fruktoza-6-fosfat tijekom procesa glikolize

temeljne medicinske znanosti

fosfolipaza

enzim koji katalizira cijepanje fosfolipida na masne kiseline

temeljne medicinske znanosti

fosfolipidi

lipidi u kojima su dvije molekule dugolančane masne kiseline i jedna molekula fosforne kiseline povezane jednom molekulom glicerola, pa imaju hidrofobno-hidrofilna svojstva odgovorna za karakterističnu dvoslojnu građu staničnih membrana

temeljne medicinske znanosti

fosforilacija

pripajanje fosfatne skupine određenoj molekuli

temeljne medicinske znanosti