struna tražilica

image shadow

embrijski

koji se odnosi na zametak

temeljne medicinske znanosti

emisarne vene

vene koje skupljaju krv iz mozga i ulijevaju se u vanjske vene glave

temeljne medicinske znanosti

emocionalna dispneja

neugodan subjektivni osjećaj nedostatka zraka koji prati osjećaj uznemirenosti i straha i dio je hiperventilacijskoga sindroma

temeljne medicinske znanosti

emulgacija

razbijanje i raspršivanje velikih netopljivih masnih čestica u manje kapljice djelovanjem površinski aktivnih tvari kao što su žučne soli

temeljne medicinske znanosti

encefalini

peptidi koji djeluju kao neurotransmiteri u području analgezijskoga sustava moždanoga debla i kralježnične moždine, a imaju učinke slične opijatima u smislu suzbijanja bola

temeljne medicinske znanosti

encefalitis

upala moždanoga tkiva

temeljne medicinske znanosti

endocitoza

unošenje veće količine tvari u stanicu uvrtanjem stanične membrane i susljednim stvaranjem citoplazmatskoga mjehurića s unesenim sadržajem

temeljne medicinske znanosti

endokard

dio srca koji oblaže unutarnju stranu srca

temeljne medicinske znanosti

endokohlearni potencijal

razlika električnoga potencijala između endolimfe i perilimfe u pužnici

temeljne medicinske znanosti

endokrini sustav

sustav koji obuhvaća žlijezde s unutarnjim lučenjem

temeljne medicinske znanosti