struna tražilica

image shadow

cistitis

upala mokraćnoga mjehura

temeljne medicinske znanosti

cistometrografija

mjerenje i bilježenje vrijednosti tlaka u mokraćnome mjehuru tijekom njegova punjenja

temeljne medicinske znanosti

citokineza

proces diobe citoplazme koji se odvija u završnoj fazi staničnoga ciklusa i dovršava staničnu diobu

temeljne medicinske znanosti

citokrom-oksidaza

enzimski kompleks smješten u membrani mitohondrija koji prebacuje dva elektrona na molekulu kisika koji se zatim s vodikovim ionima spaja u dvije molekule vode

temeljne medicinske znanosti

citolitički

koji se odnosi na raspadanje stanice

temeljne medicinske znanosti

citoplazma

dio stanice koji obuhvaća citosol i sve organele osim jezgre

temeljne medicinske znanosti

citoskelet

tvorevina vlaknasta izgleda čiji su sastojci razmješteni u citosolu u različitim smjerovima te povezani međusobno i s citoplazmatskim membranama

temeljne medicinske znanosti

citosol

tekući dio citoplazme u kojemu su raspršene organele, uklopine i citoskelet

temeljne medicinske znanosti

citotoksični T-limfocit

T-limfocit koji u imunosnim reakcijama sudjeluje neposrednim ubijanjem stanica koje izražavaju za nj specifičan površinski antigen

temeljne medicinske znanosti

citozin

pirimidinska baza koja ima važnu biokemijsku ulogu u izgradnji nukleinskih kiselina u kojima se sparuje s gvaninom

temeljne medicinske znanosti