struna tražilica

image shadow

radni vod

vod kojim se fluid prenosi do aktuatora

strojarstvo

rashladni sušač zraka

sušač zraka u kojemu se vlaga izdvaja iz zračne struje sniženjem temperature kako bi se izazvala kondenzacija

strojarstvo

raspodjela veličine čestica onečišćivača

tablični ili grafički prikaz broja i raspodjele čestica onečišćivača prema rasponu veličina čestica

strojarstvo

raspon radnoga tlaka

tlakovi kojima su sustav, podsustav, sastavnica ili cjevovod izloženi tijekom rada

strojarstvo

rasprskavanje

vidljivo strukturno oštećenje prouzročeno prekomjernim tlakom pri čemu se sadržaj zatvorenoga prostora ispušta prema van

strojarstvo

rasterećenje

odvođenje radne tekućine radi sprečavanja porasta tlaka u sustavu

strojarstvo

rasteretni krug

krug u kojemu izlazni vod iz pumpe vodi radnu tekućinu u spremnik uz niski tlak kad sustav nije opterećen

strojarstvo

rasteretni ventil

ventil koji svojim otvaranjem omogućuje slobodno istjecanje radne tekućine u spremnik

strojarstvo

razdjelni priključak

priključak s nizom ulaznih i izlaznih otvora za prikupljanje i raspodjelu fluida

strojarstvo

razdjelnik protoka

ventil koji dijeli ulazni protok na dva izlazna protoka s odabranim omjerom

strojarstvo