struna tražilica

image shadow

pneumatski pištolj

naprava ručno upravljana i sastavljena od dvosmjernoga ventila namijenjena ispuštanju stlačenoga zraka kroz mlaznicu prema objektima

strojarstvo

pneumatski položaj spreman za pokretanje

položaj pneumatskoga sustava i sastavnica ili uređaja prije početka radnoga ciklusa s primijenjenim tlakom

strojarstvo

pneumatski signal

ulazni signal u obliku tlaka zraka

strojarstvo

pneumatski sustav

sustav za prijenos snage s pomoću energije stlačenoga plina

strojarstvo

pneumatsko upravljanje

upravljanje koje se temelji na promjeni tlaka zraka u upravljačkome vodu

strojarstvo

poboljšanje svojstava fluida

uspostavljanje željenih svojstava fluida

strojarstvo

početno onečišćenje

onečišćenje u radnome mediju, sastavnici, cjevovodu, podsustavu ili sustavu prisutno prije ugradnje ili nastalo tijekom ugradnje, a prije stavljanja u pogon

strojarstvo

podsustav

razmještaj međusobno povezanih sastavnica koje obavljaju određenu funkciju unutar sustava za prijenos snage fluidima

strojarstvo

pogon

sprega između kompresora i motora s pomoću motora s prirubnicom, remenskoga prijenosa ili izravnim spajanjem

strojarstvo

pogonski motor

motor koji pretvara bilo koji oblik energije u mehaničku energiju

strojarstvo