struna tražilica

image shadow

nazivna veličina

brojčana oznaka koja je okrugli broj približno povezan s dimenzijama proizvoda

strojarstvo

nazivna značajka filtracije

vrijednost koja pokazuje stupanj filtracije i koju daje proizvođač

strojarstvo

nazivni protok

protok u sastavnici, cjevovodu ili sustavu čija je vrijednost dodijeljena radi praktične oznake i pokazatelja pripadnosti nizu

strojarstvo

nazivni radni uvjeti

vrijednosti mjerene veličine i utjecajnih veličina koje čine normalne radne uvjete

strojarstvo

nazivni tlak

tlak u sastavnici, cjevovodu ili sustavu čija je vrijednost dodijeljena radi praktične oznake i pokazatelja pripadnosti nizu

strojarstvo

nazuvak

unutarnji dio priključka na savitljivoj cijevi

strojarstvo

NE uređaj

regulator koji na izlazu ima logičko stanje 1 ako i samo ako svi ulazni regulacijski signali imaju logičko stanje 0

strojarstvo

nebalansirana krilna pumpa

krilna pumpa u kojoj poprečne sile na rotor nisu uravnotežene

strojarstvo

negativno preklapanje

preklapanje u kojemu razvodni element ne mora imati određeni pomak prije spajanja dvaju otvora na kućištu

strojarstvo

neiskorišteni prostor

najmanji obujam cilindra na radnoj strani klipa

strojarstvo