struna tražilica

image shadow

klizna brtva

brtva između dijelova koji se međusobno gibaju pravocrtno

strojarstvo

kloropren

elastomer na bazi kloriranoga butadiena dobiven sintetički

strojarstvo

kloroprenska guma

guma izrađena od kloroprena koja ima dobru otpornost na tekućine na bazi nafte, ozon i vremenske utjecaje

strojarstvo

kočni cilindar

pomoćna hidraulična naprava na pneumatskome cilindru kojom se usporava gibanje njegova klipa

strojarstvo

kočni ventil

ventil smješten u povratnome vodu hidrauličnoga motora za sprečavanje pobjega ili previsokoga tlaka

strojarstvo

kod onečišćenja

brojevni sustav za opis raspodjele veličina čestica onečišćivača u radnoj tekućini

strojarstvo

koeficijent ekspanzije

koeficijent kojim se definira stišljivost plina u slučaju strujenja brzinom manjom od brzine zvuka

strojarstvo

koeficijent pojačanja protoka

omjer promjene izlaznoga protoka i promjene ulaznoga signala u određenoj radnoj točki

strojarstvo

koeficijent protoka

koeficijent kojim se određuje provođenje sastavnica za prijenos snage fluidima ili cijevi

strojarstvo

kolaps

kvar unutar konstrukcije prouzročen prekomjernom razlikom tlakova

strojarstvo