struna tražilica

image shadow

dovedena snaga

snaga koju daje pogonski motor

strojarstvo

drenažni otvor

otvor za spajanje drenažnoga voda

strojarstvo

drenažni vod

vod za otjecanje unutarnjega curenja radne tekućine u spremnik

strojarstvo

dubinski filtar

filtar koji zadržava nečistoće po cijelome presjeku

strojarstvo

duljina prigušenja hoda klipa

udaljenost između točke početka prigušenja i završetka hoda klipa

strojarstvo

dvojčani brojevni sustav

brojevni sustav s bazom 2 sastavljen od znamenaka 0 i 1

strojarstvo

dvoradni cilindar

cilindar u kojemu sila fluida djeluje na klip u obama smjerovima

strojarstvo

dvoradni kompresor

volumenski kompresor s komorama za tlačenje plina na objema stranama klipa

strojarstvo

dvoradno pojačalo

pojačalo koje povećava tlak fluida neovisno o smjeru toka primarnoga fluida

strojarstvo

dvoručni upravljački mehanizam

upravljački mehanizam s dvama tipkalima kojima se stvara i održava izlazni signal samo onda kad se oba tipkala istodobno aktiviraju i drže

strojarstvo